بایگانی برچسب ها برای کوادکوپتر

image-513

توسعه‌ی ربات‌های پرنده برای لیست‌ برداری از محصولات انبار از سوی موسسه‌ی فرانهوفر

فهرست اموال و موجودی‌ها از کارهای ناخوشایندی است که باید حداقل یک بار در سال صورت گیرد. این عمل با وجود لازم بودن، بسیار خسته‌کننده، زمان‌بر، کارطلب بوده و اغلب ...