بایگانی برچسب ها برای شارژر باتری

image-125

شارژ باطری با استفاده از میدان های الکترومغناطیسی

این روزها اطراف ما و تقریبا همه جا توسط میدانهای الکترومغناطیسی احاطه شده است . البته غیر قابل مشاهده بودن آن به این معنا نیست که نتوان از آن به عنوان یک منبع انرژی  استفاده کرد. یکی از دانشجویان در آلمان به تازگییک دستگاه کوچکی را ساخته که توسط یک باتری AA از طریق ...