بایگانی برچسب ها برای ربات نظامی

image-557

ربات کوسه‌مانند GhostSwimmer مورد تست نیروی دریایی امریکا قرار گرفت

به زودی افرادی که در اقیانوس‌ها شنا می‌کنند شاید متوجه‌ی حضور بالچه‌ی پشتی شبیه‌ به بالچه‌های کوسه‌ها شوند که به سمت آنها در حال حرکت می‌باشند، اما جای نگرانی نیست، ...