warning ball3

2

این گوی های رنگی که به آنها  Aerial marker ball  یا Overhead Warning Ball نیز می گویند و معمولآ رنگ آنها قرمز یا نارنجیه و جنس شان از آلومینیوم یا پلاستیک مقاوم  و قطری در حدود ۸۰ سانتیمتر دارند ، بیشتر در محل تقاطع خطوط انتقال و فوق توزیع با جاده ها استفاده می گردد.

3

کاربرد آنها در خطوط انتقال :

ای گوی ها جهت هشدار و آگاهی خلبانان هلی کوپتر و هواپیماهایی است که جهت امداد ونجات جاده ای فعالیت می نمایند و یا در ارتفاع پایین پرواز می کنندکاربرد دارند.

چرا که با وجود خطوط انتقال با ولتاژ های متعدد در بین شهرها و دشت ها ، پروازدر ارتفاع پایین بسیار خطرناک می باشد، لذا خلبانان به منظور جلوگیری از برخورد تلاش می کنند در چنین ارتفاعی از مسیر بزرگراهها استفاده نمایند و به همین دلیل در محل تقاطع خطوط انتقال برق و بزرگراه ها و خیابان ها بر روی بالاترین سیم این گوی ها در فواصل مشخصی نصب می گردند.

5

برای نصب این گوی ها بر روی خطوط انتقال از تجهیزات خاصی استفاده می گردد ، در تصویر زیر یک دستگاه ربات که ساخت شرکت ریتز برزیل است و مخصوص نصب این گوی ها است را مشاهده می نمایید.

6

البته این گوی ها کاربردهای دیگری نیز دارند از جمله نشان دادن مسیر به قایق ها در دریاچه هاست که رنگ آنها با توجه به کدهای خاصی که تعریف شده تعیین می گردند، همچنین این گوی ها جهت مشخص شدن سطح آب در دریاچه و یا دریا برای خلبانان هلی کوپتر مورد استفاده قرار می گیرد.

7

مطلب را در شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری کنید.