7032

در اوایل این ماه خبرهایی از یک پروژه‌ی MIT شنیده شد که در آن سوژه‌های مورد تست به منظور اجرای بهتر وظایف خود مجهز به مجموعه‌ای از بازوهای رباتیکی می‌شدند. اگرچه این پروژه به نوعی اغواکننده می‌باشد، اما ممکن است برخی طرح داشتن چهار بازو را کمی زیاده‌روی بدانند. اگر شما هم از این دسته افراد هستید، پس شاید از پروژه‌ی دیگر در دست اجرای MIT لذت بیشتری ببرید. در این طرح سعی شده تنها دو انگشت رباتیکی به افراد بخشیده شود.
این طرح توسط گروهی به سرپرستی استاد مهندسی هاری آسادا و فارغ‌التحصیلی با نام فایا وو، در قالب انگشتان رباتیکی اضافی که از هر سمت دست کاربر قادر به باز شدن هستند، توسعه یافته است و به دستگاهی که حول مچ پوشنده قرار می‌گیرد، متصل می‌باشند.
هدف این پروژه، کمک به انجام‌ یک دست کارهایی‌ست که معمولا نیاز به دو دست دارند. برای مثال، می‌توان از دو انگشت اضافی برای نگه داشتن یک ظرف استفاده کرد، در حالی که انگشتان دیگر به باز کردن درب آن مشغولند.

supernumeraryroboticfingers-1

به منظور کنترل انگشتان رباتیکی، محققان شیوه‌هایی را مورد بررسی قرار دادند که در آن‌ها حرکات عادی پنج انگشت دست به صورت هماهنگ انجام می‌شود. در آزمایشات انجام شده مشخص شد که این انگشتان دارای دو حرکت اساسی هستند: نزدیک شدن به یکدیگر و چرخیدن به سمت درون.
این تست‌ها منجر به توسعه‌ی الگوریتمی شد که بر مکان پنج انگشت دست از طریق یک دستکش پوشیده از سنسور نظارت دارد و به تناسب آن به حرکت دادن دو انگشت اضافی می‌پردازد.
تا به اکنون، عملکرد این انگشتان محدود به گرفتن و رها کردن اشیا بوده است. با این حال این گروه امیدوارند در قدم بعدی خود قادر به اجرای شیوه‌هایی جهت اعمال کنترل و انطباق این انگشتان با نحوه‌های مختلف در دست نگه داشتن باشند.
درنهایت این گروه قصد دارند که تکنولوژی خود را به گونه‌ای طراحی کنند که این انگشتان بتوانند درون یک شی مانند دستبند تا شده و در صورت نیاز و با اختیار کاربر ظاهر شوند.

 

مطلب را در شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری کنید.