جمع‌آوری زباله تنها یک کار کثیف نیست، این کار علاوه بر آلودگی می‌تواند سر و صدا و آلودگی صوتی زیادی را نیز تولید کند. متاسفانه انجام این کار فعلا بدون ...