در این مقاله خواهید آموخت که برای انتخاب یک ترانسمیتر مناسب به چه نکات و پارامترهایی باید توجه کنید.پارامتهای محیطی کدام اند؟ فرق ترانسدیوسر با ترانسمیتر چیست؟برای عملکرد مورد نیاز ...