بایگانی برای شهریور, ۱۳۹۳

image-193

پروژه متلب

پروژه 1 : معادله غیر  خطی زیر را حل کنید. y=-xcos2x+3sin5x-2e|x3-1|+5 پروژه 2 : دستگاه معادلات زیر را حل کنید. x1-5x2+7x3=9 2x1-3x2+x3=-1 4x1+x2-2x3=1     پروژه 3 : پاسخ پله و پاسخ ضرب و پاسخ شیب سیستم کنترلی ...
image-174

سیگنالهای ابزار دقیقی

سیگنالهای ابزار دقیقی سیگنالهای ابزاردقیقی پرکاربرد در که مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از: ۱-سیگنال ۰-۵ ولت ۲-سیگنال ۰-۱۰ولت ۳-سیگنال -۵تا+۵ ولت ۴-۰سيگنال ۰ تا ۲۴ ولت ۴-سیگنال جریان ۴تا۲۰ میلی امپر ۵-سیگنالهای پنوماتیکی که پرکاربرد ترین آنه ۳psi ...
image-150

سنسور گاز MQ4

سنسور گاز MQ4 سنسور یا حسگر چیست؟ حسگر یا سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما و … را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا ...