بایگانی برای اخبار رباتیک - صفحات 2

image-557

ربات کوسه‌مانند GhostSwimmer مورد تست نیروی دریایی امریکا قرار گرفت

به زودی افرادی که در اقیانوس‌ها شنا می‌کنند شاید متوجه‌ی حضور بالچه‌ی پشتی شبیه‌ به بالچه‌های کوسه‌ها شوند که به سمت آنها در حال حرکت می‌باشند، اما جای نگرانی نیست، ...
image-513

توسعه‌ی ربات‌های پرنده برای لیست‌ برداری از محصولات انبار از سوی موسسه‌ی فرانهوفر

فهرست اموال و موجودی‌ها از کارهای ناخوشایندی است که باید حداقل یک بار در سال صورت گیرد. این عمل با وجود لازم بودن، بسیار خسته‌کننده، زمان‌بر، کارطلب بوده و اغلب ...
image-500

توجه پژوهشگران به گربه‌ها جهت اجرای فرود نرم‌تر ربات‌ها

قلمرو حیوانات همواره مایه‌ی الهام دانشمندان رباتیک بوده و آنها با مشاهده و بررسی بر روی این موجودات از جمله حشارت، ماهی‌ها، اسب‌های دریایی، ستاره‌های دریایی، کرم‌های صدپا، مارها و ...