بایگانی برای پروژه الکترونیک

image-311

دیمر با ثبات

مدار دیمر یک مدار سادست که برای کنترل توان در ولتاژ متناوب کاربرد داره و ویژگی اون حداقل تلف قدرت در المان کنترل کننده توان هست .   این مدار موج سینوسی رو ...