امروزه برای نورپردازی نمای بیرونی و داخلی ساختمان ها و حتی در محیط شهرها، از LED های رنگی یا همان RGB ها استفاده می شود. در این پروژه نحوه ی ...